E-Nr. er produktets identifikationsnummer (modelnummer). Præcis information om E-Nr., dvs. produktet, er vigtig, når vi skal forberede servicebesøget, så teknikeren har de reservedele med til besøget, der sandsynligvis skal bruges for at udføre reparationen allerede ved det første besøg. Du finder E-Nr. på produktets typeskilt.

e-number-example